logo mali
vvv

... and I did it my way...

Movie5

PRIJEVOZ KONTEJNERA

Multimodal d.o.o.  je  nazočan  na prijevozničkoj  sceni  prijevoza  kontejnera  nekoliko
godina te je u tom vremenskom periodu kontinuirano obogaćivao i osuvremenjivao svoj vozni
park te širio i jačao svoju prijevozničku mrežu osiguravajući uvijek jednaku kvalitetu u svim
fazama prijevoza kontejnera.

Danas raspolažemo sa više suvremeno opremljenih kompozicija uključujući tegljače EURO
norme 3 te potpuno nove poluprikolice za prijevoz kontejnera bilo koje vrste ili veličine.
Kompozicije su opremljene ABS i EBS sustavima za kočenje, a tegljači su opremljeni
motorima EURO norme 3, kako je navedeno, u skladu sa zahtjevima i normama EU.

Pored navedenog, jedna kompozicija je opremljena i za prijevoz ADR tereta, kao i vozač iste
za što posjedujemo i uredno izdane dozvole od mjerodavnih državnih tijela.
 
Svaki kontejner utovaren na naše vozilo osiguran je je po našim policama osiguranja u svim
slučajevima koji spadaju u odgovornost vozara.
 
Za sve kontejnere koji su nam povjereni za prijevoz u inozemstvo, garantiramo potreban broj
međunarodnih dozvola.
 
Zahvaljujući navedenom, mi brzo i efikasno možemo ispuniti sve zahtjeve klijenata za
prijevozom kontejnera sa raznom robom.
k1
k2
k3
[O NAMA] [VOZNI PARK] [KONTEJNERI] [REF. LISTA] [TEAM BUILDING] [KONTAKT]